Kontakt

* Obligatoriskt

Varumärket Trijo ägs av det svenska aktiebolaget Ijort Invest AB (org.nr: 559152-3278). Förutom det svenska bolaget har Trijo även två dotterbolag: ett i Finland och ett i Norge.

Trijos mål är att vara så säkra och trygga som möjligt, och vi följer därför svensk lag och Finansinspektionens regler när det gäller penningtvätt och finansiering av terrorism.

Kontaktuppgifter