Våra licenser

Ijort Invest AB, bolaget som äger varumärket Trijo, är registrerat hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Denna registrering ålägger oss att vidta en rad åtgärder för att upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt och terrorfinansiering.

Registreringen hos Finansinspektionen innebär tyvärr inte att pengar som förvaras hos Trijo omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Ijort Invest AB:s sida hos Finansinspektionen hittar du här.

Har du frågor om vår registrering är du varmt välkommen att kontakta Trijos support på mejladress support@trijo.co.