• Bitcoin
  Bitcoin
 • Ethereum
  Ethereum
 • Litecoin
  Litecoin
 • Solana
  Solana
 • Ripple
  Ripple
 • Polygon
  Polygon
 • USDC
  USDC
 • Chainlink
  Chainlink
 • Polkadot
  Polkadot
Övriga kryptovalutor →
 • Bitcoin
  Bitcoin
 • Ethereum
  Ethereum
 • Litecoin
  Litecoin
 • Solana
  Solana
 • Ripple
  Ripple
 • Polygon
  Polygon
 • USDC
  USDC
 • Chainlink
  Chainlink
 • Polkadot
  Polkadot
 • Bitcoin
  Bitcoin
 • Ethereum
  Ethereum
 • Litecoin
  Litecoin
 • Solana
  Solana
 • Ripple
  Ripple
 • Polygon
  Polygon
 • USDC
  USDC
 • Chainlink
  Chainlink
 • Polkadot
  Polkadot
Köp kryptovaluta

Bekämpning av bedrägerier med kryptovalutor

Det finns tyvärr många bedrägerier som utnyttjar bitcoin och andra kryptovalutor. Trijo arbetar ständigt för att motverka dessa samt för att säkerställa att du som kund använder vår plattform på ett tryggt och säkert sätt.

bedrageri
Det finns flera anledningar till att så många bedrägerier kopplade till kryptovalutor sker på nätet.
För det första är kryptovalutor en relativt ny, tekniktung och svårförståelig företeelse, vilket gör att de flesta människor inte vet så mycket om dem eller hur de fungerar. Detta kan göra det svårt för folk att avgöra om till exempel ett kryptoprojekt är på riktigt eller om det bara har startats för att lura folk på pengar.
För det andra är kryptobranschen generellt sett fortfarande förhållandevis oreglerad, vilket gör att det inte alltid finns lagar som skyddar kryptokonsumenter från att drabbas av bedrägliga aktörer.
För det tredje är en kryptotransaktion oåterkallelig, vilket gör att bedragare som olovligen kommer över andras pengar kan försvinna med tillgångarna utan att varken någon stat, myndighet eller kryptobörs har möjlighet att frysa eller återkalla transaktionen – detta även om man lyckas fånga och lagföra personen i fråga.

Hur ser ett kryptobedrägeri ut?

Ett bedrägeri kopplat till kryptovalutor kan se ut på olika sätt. Till exempel finns det renodlade ”kryptoprojekt” med bedrägligt uppsåt, alltså projekt som genomför försäljningar av tokens vars syfte är att samla in pengar utan att ha någon ambition att faktiskt skapa något av värde för tokenköparna.
Sedan finns det så kallade ”investeringsprogram” som inte sällan är något luddigare i sin utformning. Det kan handla om att någon blir uppringd av en bedragare som uppmanar personen att sätta in pengar på en viss webbplats. Löftet som personen då ofta får är att ”investeringen” ska leda till en hög och ofta garanterad avkastning med hjälp av något slags ”tradingprogram”.
I själva verket sker ingen handel, utan plattformen är en täckmantel för ett pyramidspel. De kan till exempel marknadsföras med kända namn som Filip Hammar eller Olof Gustafsson. I de flesta fall där en kändis nämns i samband med vinster gjorda på kryptovalutor är det ett bedrägeriförsök.
Tre saker som brukar känneteckna dessa ”investeringsprogram” är:

Att personen som drabbas kontaktas via telefon

Att projektet till stor del bygger på att värva nya medlemmar

Att ”investeringsprogrammet” utlovar en orimligt hög avkastning

Här kan du läsa mer om vanliga tecken på att du har fått ett kryptobedrägeri på halsen.
Exempel på ”investeringsprogram” som Trijo inte tillåter transaktioner varken till eller från är Cash FX Group, Daxio, Victoria Coins och Grand Pacific Trade.
Finansinspektionen har även en varningslista där de skriver ut företag som antingen FI eller tillsynsmyndigheter i andra länder varnar för. Sådana varningar utfärdas för företag som försöker verka på en marknad utan att ha de nödvändiga tillstånd som krävs eller utan att vara registrerade hos relevant tillsynsmyndighet i det aktuella land.
Här kan du läsa Finansinspektionens varningslista.

Skyddar våra kunder

Trijo arbetar hela tiden för att skydda våra kunder genom att på alla sätt vi kan motverka bedrägliga aktörer. Vi har ingen önskan om att säga åt folk vad de får och inte får göra med sina egna pengar, men eftersom bedrägeriförsök sker via vår plattform har vi valt en restriktiv hållning. För fullständig dokumentation om våra villkor klicka här.
Vi har nämligen alltid kundens säkerhet som främsta fokus. Vi vet också att våra åtgärder förhindrat att många miljoner skulle ha försvunnit i fickorna på skurkar.
Mot bakgrund av detta har vi satt upp ett antal säkerhetsregler för att ytterligare försöka hjälpa människor att inte blir lurade av ett misstänkt krypto- eller investeringsbedrägeri.
Här nedan följer några saker som kan vara bra för dig som kund att veta:

Nyskapade Trijo-konton är stängda för uttag av kryptovaluta i 24 timmar efter din första insättning.

Trijo har inga som helst partnerskap med andra företag än de som visas på vår webbplats. Alla sådana påståenden kommer från bedragare.

Trijo kommunicerar alltid på svenska, såvida inte du som kund har begärt annat.

Trijo använder aldrig program som Anydesk, Team Viewer eller andra verktyg för att fjärrstyra din dator. Användning av denna typ av verktyg utgör ett brott mot våra användarvillkor och leder till avstängning av kundens Trijo-konto.

Trijo förbjuder transaktioner till alla typer av ”investeringsprogram” hos aktörer som inte är registrerade i Sverige och hos Finansinspektionen. Vi förbehåller oss rätten att permanent stänga av konton/spärra uttag av kryptovaluta för konton som har samröre med sådan verksamhet.

Endast du få agera och styra ditt Trijo-konto. Tillåts andra personer att agera på ditt konto utgör detta ett avtalsbrott och kan leda till att ditt konto stängs ner.

Om vi misstänker att ett konto är föremål för bedräglig verksamhet kommer vi att permanent stänga ner kontot, sälja alla eventuella kryptotillgångar som då finns på kontot och göra en återbetalning till det konto som insättning gjorts ifrån.

Vi kan komma att efterfråga ytterligare dokumentation som styrker din identitet alternativt ursprunget på dina tillgångar.

Capture

Sveriges största nyhetsbrev för krypto

Få veckans bästa kryptonyheter rakt ner i inkorgen.