Säkerhet och förvaring av kryptovalutor

Att garantera att våra kunders tillgångar och personliga information förvaras säkert är av mycket stor vikt för Trijo. Vi har därför lagt stor möda, mycket energi och pengar på att implementera säkra protokoll för att minimera risken att tillgångar eller information hamnar i fel händer.

sakerhet.jpg

Den absoluta majoriteten av alla tillgångar lagras offline i en så kallad cold storage. Vi använder oss också av ett system där det krävs flera nycklar i kombination för att kunna flytta tillgångar – ett så kallat multi-signature-system. Det räcker alltså inte för en eventuell hackare att få tag på en av nycklarna som har tillgång till vår coldstorage. Hackaren måste komma över flera nycklar simultant, vilket gör det betydligt mycket svårare för fel personer att komma åt dina tillgångar. De olika nycklarna förvaras dessutom på olika hemliga platser rent geografiskt, vilket ytterligare försvårar för tjuvar och hackare.

Trijo genomför regelbundet säkerhetskontroller på våra system. Detta görs dels av oss själva, dels av tredje part i syfte att kunna upptäcka och åtgärda eventuella säkerhetsrisker.

För att skydda individuella användarkonton krävs det alltid mobilt bank-id för att logga in och flytta tillgångar. Detta är betydligt mycket säkrare än om man bara använder användarnamn och lösenord och minimerar därför risken för att individuella konton blir hackade.

För att minimera risken för att personer som arbetar för Trijo orsakar skada genomför vi alltid säkerhetstester på alla vi anställer, där det bland annat krävs utdrag ur belastningsregistret. Alla anställda måste också kryptera sina hårddiskar samt följa tydliga säkerhetsrutiner.

All trafik till våra webbplatser krypteras med TLS-kryptering.

Sveriges största nyhetsbrev för krypto

Få veckans bästa kryptonyheter rakt ner i inkorgen.