• Bitcoin
  Bitcoin
 • Ethereum
  Ethereum
 • Litecoin
  Litecoin
 • Solana
  Solana
 • Ripple
  Ripple
 • Polygon
  Polygon
 • USDC
  USDC
 • Chainlink
  Chainlink
 • Polkadot
  Polkadot
Övriga kryptovalutor →
 • Bitcoin
  Bitcoin
 • Ethereum
  Ethereum
 • Litecoin
  Litecoin
 • Solana
  Solana
 • Ripple
  Ripple
 • Polygon
  Polygon
 • USDC
  USDC
 • Chainlink
  Chainlink
 • Polkadot
  Polkadot
 • Bitcoin
  Bitcoin
 • Ethereum
  Ethereum
 • Litecoin
  Litecoin
 • Solana
  Solana
 • Ripple
  Ripple
 • Polygon
  Polygon
 • USDC
  USDC
 • Chainlink
  Chainlink
 • Polkadot
  Polkadot
Köp kryptovaluta

Säkerhet och förvaring av kryptovalutor

Att garantera att våra kunders tillgångar och personliga information förvaras säkert är av mycket stor vikt för Trijo. Vi har därför lagt stor möda, mycket energi och pengar på att implementera säkra rutiner och verktyg för att minimera risken att tillgångar eller information hamnar i fel händer.

sakerhet

Hur förvaras tillgångar hos Trijo?

Den absoluta majoriteten av alla tillgångar hos Trijo lagras hos en branschledande aktör inom kryptoförvaring, nämligen Fireblocks. Vi använder oss även av ett system där det krävs flera nycklar i kombination för att kunna flytta tillgångar – ett så kallat multi-signature-system.

Det räcker alltså inte för en eventuell hackare att få tag på en av nycklarna som har tillgång till vår coldstorage. Hackaren måste komma över flera nycklar simultant, vilket gör det betydligt mycket svårare för fel personer att komma åt dina tillgångar. De olika nycklarna förvaras dessutom på olika hemliga platser rent geografiskt, vilket ytterligare försvårar för tjuvar och hackare.
Ingen enskild personal på Trijo kan heller ensam flytta de tillgångar som lagras.

Hur arbetar Trijo med säkerhet?

Trijo genomför regelbundet säkerhetskontroller på våra system. Detta görs dels av oss själva, dels av tredje part i syfte att kunna upptäcka och åtgärda eventuella säkerhetsrisker.
För att skydda individuella användarkonton krävs det alltid mobilt bank-id för att logga in och flytta tillgångar. Detta är betydligt säkrare än om man bara använder användarnamn och lösenord och minimerar därför risken för att individuella konton blir hackade.
För att minimera risken för att personer som arbetar för Trijo orsakar skada genomför vi alltid säkerhetstester på alla vi anställer, där det bland annat krävs utdrag ur belastningsregistret. Alla anställda måste också kryptera sina hårddiskar samt följa tydliga säkerhetsrutiner.
All trafik till våra webbplatser krypteras med TLS-kryptering.

Hur skyddar Trijo sin personal?

Att arbeta med kryptovalutor kan innebära att man kan anses utgöra ett lämpligt mål för kriminella aktörer. Därför äger ingen som arbetar på Trijo faktiska kryptovalutor, utan handlar endast med certifikat, som ju inte kan stjälas eller skickas till någon annan.
Med detta i åtanke, och det faktum att ingen enskild personal kan flytta lagrade tillgångar, finns inget incitament för kriminella aktörer att försöka utnyttja personalen för att uppnå sina syften.
Personer med nyckelpositioner har dessutom ständig tillgång till personlarm och har hemlarm i sina bostäder.
Capture

Sveriges största nyhetsbrev för krypto

Få veckans bästa kryptonyheter rakt ner i inkorgen.