• Bitcoin
  Bitcoin
 • Ethereum
  Ethereum
 • Litecoin
  Litecoin
 • Solana
  Solana
 • Ripple
  Ripple
 • Polygon
  Polygon
 • USDC
  USDC
 • Chainlink
  Chainlink
 • Polkadot
  Polkadot
Övriga kryptovalutor →
 • Bitcoin
  Bitcoin
 • Ethereum
  Ethereum
 • Litecoin
  Litecoin
 • Solana
  Solana
 • Ripple
  Ripple
 • Polygon
  Polygon
 • USDC
  USDC
 • Chainlink
  Chainlink
 • Polkadot
  Polkadot
 • Bitcoin
  Bitcoin
 • Ethereum
  Ethereum
 • Litecoin
  Litecoin
 • Solana
  Solana
 • Ripple
  Ripple
 • Polygon
  Polygon
 • USDC
  USDC
 • Chainlink
  Chainlink
 • Polkadot
  Polkadot
Köp kryptovaluta

Vad är USDC?

USDC står för "USD Coin" och är en typ av kryptovaluta som kallas "stablecoin." En stablecoin är en digital valuta som är utformad för att ha en stabil värdeanknytning, vanligtvis till en traditionell valuta som amerikansk dollar (USD) i fallet med USDC. Det innebär att värdet av USDC försöker hålla sig nära värdet av en amerikansk dollar.

Vad är skillnaden mellan USDC och USD?

Skillnaden mellan USDC och USD ligger i deras form:

USD är den vanliga amerikanska dollarn, en traditionell fiatvaluta som utges av Federal Reserve i USA. Den används i det traditionella finansiella systemet och finns i fysisk form som sedlar och mynt samt digitalt på bankkonton.

USDC å andra sidan är en kryptovaluta som existerar på en blockchain, vanligtvis Ethereum. Det är en digital representation av amerikanska dollar som möjliggör snabba och gränslösa transaktioner inom kryptovärlden.

Vem skapade USDC?

USDC skapades genom ett samarbete mellan två företag: Circle och Coinbase. Circle är ett fintech-företag som är specialiserat på digitala betalningar och kryptovalutor. Coinbase är en av de mest populära kryptobörserna i världen. Samarbetet resulterade i skapandet av CENTRE Consortium, som är den organisation som driver utvecklingen av USDC.

Hur används USDC?

USDC används främst som ett medel för att underlätta snabba och gränslösa transaktioner inom kryptovärlden. Eftersom det är en stablecoin som är knuten till värdet av USD, kan användare enkelt konvertera sina kryptovalutor till USDC för att undvika de volatila prisfluktuationerna som ofta förekommer i andra kryptokurser som Bitcoin eller Ethereum.

Många kryptobörser accepterar USDC, vilket ger användarna möjlighet att handla olika kryptovalutor utan att behöva använda traditionella fiatvalutor. Dessutom används USDC ofta för att flytta värde snabbt och till låga avgifter över blockchains och över nationsgränser.

Hur fungerar USDC?

USDC utges genom en process som kallas ”tokenization.” När någon vill köpa USDC måste de först sätta in en motsvarande mängd amerikanska dollar hos en auktoriserad utgivare. När detta bekräftas, ”präglas” motsvarande mängd USDC och ges till användaren. Denna process kallas ibland för ”minting” av USDC.
När användaren vill konvertera sina USDC tillbaka till USD, kan de göra det genom att skicka sina USDC tillbaka till en auktoriserad utgivare, som sedan löser in USDC och överför motsvarande mängd amerikanska dollar till användarens bankkonto.
För att säkerställa transparens och förtroende genomgår utgivarna vanligtvis oberoende revisioner för att bevisa att de har tillräckligt med dollar för att täcka alla utestående USDC-token.

Framtiden för USDC?

Framtiden för USDC och andra stablecoins ser ljus ut, särskilt i den växande världen av kryptofinans och decentraliserade finanser (DeFi). Stablecoins erbjuder en bro mellan traditionella finansiella system och kryptoekosystemet genom att minska volatiliteten och öka användbarheten.
Med tanke på det ökande antalet användningsområden för kryptovalutor och deras potential att revolutionera finansiella tjänster, förväntas efterfrågan på stabila digitala tillgångar som USDC fortsätta att växa. Det är dock viktigt att notera att den framtida utvecklingen av kryptovalutor, inklusive USDC, kan påverkas av regleringar och tekniska framsteg. Som med alla kryptovalutor är det viktigt att vara medveten om riskerna och vara informerad innan man investerar eller använder dem.
Capture

Sveriges största nyhetsbrev för krypto

Få veckans bästa kryptonyheter rakt ner i inkorgen.