Avgifter

Trijo har ännu inte slagit på avgifterna, men vår betaltjänstleverantör Zimpler tar ut en mindre konverteringsavgift på 2 procent när du sätter in pengar och dina svenska kronor konverteras till euro. När du tar ut euro tillkommer en konverteringsavgift på 1,5 procent. När man skickar ut bitcoin eller någon annan kryptovaluta från Trijo måste man också betala den transaktionsavgift som tas ut av respektive kryptovalutas nätverk. Denna avgift varierar beroende på hur belastat nätverket är, men vanligtvis handlar det om maximalt några kronor.