• Bitcoin
  Bitcoin
 • Ethereum
  Ethereum
 • Litecoin
  Litecoin
 • Solana
  Solana
 • Ripple
  Ripple
 • Polygon
  Polygon
 • USDC
  USDC
 • Chainlink
  Chainlink
 • Polkadot
  Polkadot
Övriga kryptovalutor →
 • Bitcoin
  Bitcoin
 • Ethereum
  Ethereum
 • Litecoin
  Litecoin
 • Solana
  Solana
 • Ripple
  Ripple
 • Polygon
  Polygon
 • USDC
  USDC
 • Chainlink
  Chainlink
 • Polkadot
  Polkadot
 • Bitcoin
  Bitcoin
 • Ethereum
  Ethereum
 • Litecoin
  Litecoin
 • Solana
  Solana
 • Ripple
  Ripple
 • Polygon
  Polygon
 • USDC
  USDC
 • Chainlink
  Chainlink
 • Polkadot
  Polkadot
Köp kryptovaluta

De viktigaste kryptovalutorna att känna till

Här är de viktigaste kryptovalutorna att känna till.

Bitcoin

Att bitcoin är den mest kända kryptovalutan råder det knappast några tveksamheter om. Det är också den kryptovalutan som man vanligtvis först kommer i kontakt med som ny i kryptovärlden.

Bitcoin är den första riktiga kryptovalutan och uppfanns redan i oktober 2008 av en anonym person som kallade sig Satoshi Nakamoto i samband med att denne skickade ut en länk till ett textdokument till en mejlinglista för kryptograintresserade personer (kryptografi avser kommunikation som utformats med avsikt att undanhålla hemlig information från obehöriga).

Textdokumentet hade titeln ”Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” och redogjorde för hur man med hjälp av kryptering kunde förvara och garantera värde digitalt. Själva grundsyftet var att skapa en helt digital valuta och några månader senare, i januari 2009, publicerade Satoshi Nakamoto också den absolut första versionen av bitcoins källkod på ett nätforum och lade därmed grunden för det som kort senare skulle komma att bli bitcoin.
Det är fortfarande okänt vem som ligger bakom namnet Satoshi Nakamoto. Personen var mycket aktiv under bitcoins första levnadsår, men lämnade 2010 över driften till den lilla skara bitcoinintresserade personer som hade hunnit hoppa på tåget redan då. Sedan dess har det varit helt tyst från de konton personen inledningsvis kommunicerade från.

Ethereum

Lite slarvigt omnämns ethereum ofta som en kryptovaluta, trots att det egentligen är namnet på själva nätverket. Kryptovalutan som används på ethereumnätverket kallas ether, men sammanblandningen av dessa två har gjort att ethereum i dag kan sägas syfta på både nätverket och kryptovalutan.

Ethereum grundades redan 2013 i samband med att den rysk-kanadensiska programmeraren Vitalik Buterin publicerade ett förslag på en decentraliserad blockkedja med stöd för så kallade smarta kontrakt. Enkelt förklarat kan man säga att dessa är olika typer av digitala avtal som utför en viss åtgärd i händelse av att något inträffar.
Ethereum skiljer sig i grund och botten ganska mycket från bitcoin och andra kryptovalutor som primärt syftar till att fungera som betalmedel. Tanken med ethereum är i stället att vara en öppen blockkedjeplattform på vilken vem som helst kan bygga egna program och applikationer direkt på ethereums blockkedja med hjälp av programmeringsspråket Solidity.

Bitcoin Cash

Bitcoin cash delar fram till och med den första augusti 2017 historia och transaktionshistorik med den kryptovaluta som vanligtvis kallas för bitcoin. Bitcoin cash skapades genom en avknoppning, en så kallad hard fork, från bitcoin och aspirerar på att vara den ”riktiga” bitcoin.
Bakgrunden till avknoppningen som skapade bitcoin cash var bland annat en debatt som handlade om vilken storlek blocken i blockkedjan skulle ha.

Litecoin

Litecoin grundades av den tidigare googlemedarbetaren Charlie Lee den 7 oktober 2011. Litecoin var en avknoppning från bitcoin, med skillnaden att tiden det tar att generera ett nytt block minskades från bitcoins tio minuter till litecoins två och en halv minut.

Syftet med detta var att möjliggöra fler transaktioner per sekund och ursprungligen var litecoin tänkt att användas för mindre betalningar på internet. Tekniskt sett är litecoin i princip identisk med hur bitcoin är uppbyggd, vilket har inneburit att litecoin har blivit något av en lillebror till bitcoin.

Eos

Eos är en ganska ny kryptovaluta som började utvecklas 2017 i samband med att man gjorde en ICO-insamling. Frontfigurerna för eos är amerikanerna Brendan Blumer (vd) och Dan Larimer (teknikchef). Blumer och Larimer har båda arbetat med blockkedjelösningar i några år och efter att ha träffats 2016 startade de under 2017 upp företaget Block.one i syfte att investera i och bygga blockkedjelösningar. Eos är Block.ones första projekt.
Även om det finns en token är eos egentligen en decentraliserad blockkedjebaserad plattform (med 21 så kallade blockproducenter) bestående av smarta kontrakt, och har därför också beskrivits som en utmanare till ethereum. Eos vill bland annat lösa skalbarhetsproblemen som finns hos till exempel bitcoin och ethereum, men även få bort transaktionsavgifter samt göra det möjligt att genomföra miljontals transaktioner per sekund, vilket underlättas av att antalet blockproducenter endast är 21. Kritikerna menar dock att få blockproducenter gör att systemet blir mer centraliserat och därför enklare att korrumpera och attackera.

Ripple (xrp)

Ripple är egentligen både ett kryptonätverk, en kryptovaluta och ett företag, och för att virra till saker ytterligare har de inte speciellt mycket med varandra att göra. Själva kryptovalutan heter egentligen xrp, men kallas i folkmun oftast bara för ripple, efter nätverket som den existerar på. Företaget Ripple grundades redan 2012 i San Francisco och arbetar i dag med att ta fram ett system som låter banker världen över skicka pengar mellan varandra med hjälp av en blockkedja.
Vid sidan av detta finns också kryptovalutan ripple, som utfärdas av företaget Ripple, men som egentligen inte har någon direkt koppling till det transaktionssystem för banker som företaget arbetar med att ta fram.
Totalt har företaget Ripple skapat 100 miljarder enheter av kryptovalutan ripple, och man äger själva hela 60 miljarder av dessa. På grund av detta har både företaget och kryptovalutan fått massiv kritik för att vara centralstyrda. Det har bland annat påpekats att företaget Ripple har makten att ändra kryptovalutans källkod för att passa dess egna syften, till exempel i form av att beslagta dina ripples om polisen eller någon annan myndighet begär detta. Detta skiljer ripple från till exempel bitcoin, ethereum och litecoin, där det alltid krävs tillgång till dina privata nycklar för att kunna flytta dina pengar.
En av de stora fördelarna med ripple som kryptovaluta är att transaktionsavgifterna är mycket låga och att transaktionerna genomförs snabbare än med många andra kryptovalutor.
Capture

Sveriges största nyhetsbrev för krypto

Få veckans bästa kryptonyheter rakt ner i inkorgen.