Köp kryptovaluta

Vad innebär mining av bitcoin och kryptovalutor?

Vad innebär egentligen mining av bitcoin och kryptovalutor? Det går vi igenom i den här texten.

Mining är det sätt som nya enheter av en kryptovaluta skapas på, men samtidigt också den process som gör att kryptovalutans blockkedja hålls igång och fungerar som den ska. Ordet mining kommer från engelskan och betyder “brytning”, vilket syftar på den process där man gräver fram guld, diamanter, järnmalm eller något annat av värde ur jorden. Man kan alltså se det som att miners gräver fram nya bitcoin och andra kryptovalutor.

Men hur fungerar då mining? För att hålla igång en blockkedja behövs datorer som ser till att allas kontosaldon alltid är uppdaterade med den senaste informationen. Om du till exempel skickar en bitcoin till en vän måste detta bokföras; en bitcoin dras från ditt konto, och samma bitcoin läggs till på din väns konto. Denna process kostar pengar både i form av el och för att det krävs speciell utrustning, så för att motivera företag och privatpersoner att hjälpa till att hålla blockkedjan uppdaterad har man byggt in möjligheten att tjäna pengar på detta.

Till att börja med tas det automatiskt ut en liten avgift, en transaktionsavgift, varje gång du skickar kryptovalutor till någon. Avgiften varierar mellan olika kryptovalutor, men vanligtvis får du betala lite mer om du vill att pengarna du skickar ska komma fram snabbt, och lite mindre om du orkar vänta. Detta gör att avierna blir högre när det är många som vill skicka tillgångar samtidigt, och lägre när det är färre som vill skicka tillgångar.
Transaktionsavgifterna du betalar för att skicka kryptovalutor går till att betala de som upplåter sina datorer till mining, det vill säga att hjälpa till att hålla allas kontosaldon korrekta och uppdaterade. Men då transaktionsavgifterna som sagt är väldigt låga när man skickar kryptovalutor, så har man också byggt in en bonus för att motivera miners lite extra. Bonusen består i att miners, förutom transaktionsavgifterna, också får betalt i form av nyskapade enheter av kryptovalutan. Om du minar bitcoin får du alltså dels betalt i form av transaktionsavgifter, dels i form av nyskapade bitcoin.
När nya transaktioner ska läggas till i transaktionshistoriken görs detta i form av ett nytt block i kedjan av tidigare transaktioner, och miners tävlar om att vinna rätten att vara den som lägger till det nya blocket och därigenom få betalt med transaktionsavgifter och nyskapad kryptovaluta.
Capture

Sveriges största nyhetsbrev för krypto

Få veckans bästa kryptonyheter rakt ner i inkorgen.