• Bitcoin
  Bitcoin
 • Ethereum
  Ethereum
 • Litecoin
  Litecoin
 • Solana
  Solana
 • Ripple
  Ripple
 • Polygon
  Polygon
 • USDC
  USDC
 • Chainlink
  Chainlink
 • Polkadot
  Polkadot
Övriga kryptovalutor →
 • Bitcoin
  Bitcoin
 • Ethereum
  Ethereum
 • Litecoin
  Litecoin
 • Solana
  Solana
 • Ripple
  Ripple
 • Polygon
  Polygon
 • USDC
  USDC
 • Chainlink
  Chainlink
 • Polkadot
  Polkadot
 • Bitcoin
  Bitcoin
 • Ethereum
  Ethereum
 • Litecoin
  Litecoin
 • Solana
  Solana
 • Ripple
  Ripple
 • Polygon
  Polygon
 • USDC
  USDC
 • Chainlink
  Chainlink
 • Polkadot
  Polkadot
Köp kryptovaluta

Hur fungerar en blockkedja?

Hur fungerar egentligen en blockkedja? Det går vi igenom i den här texten.

Ett stort dilemma med internet är att all information som publiceras där – bilder, video eller ljud – också går att kopiera oändligt många gånger. Detta upptäckte inte minst skiv- och filmbolagen när illegal fildelning växte fram på internet. Förklaringen är att exempelvis en bildfil i grunden består av en massa ettor och nollor, och om man kopierar dessa kopierar man också all information som behövs för att visa bilden.
Vad blockkedjetekniken gör är att den löser det här problemet och möjliggör att man kan skapa något digital som helt enkelt inte går att kopiera.

På samma sätt som internet och det innehåll som finns där är oupplösligt förenade och en del av varandra är kryptovalutor och blockkedjetekniken intimt ihopkopplade. Kryptovalutor som bitcoin är nämligen det värde som finns på en specifik blockkedja. Bitcoin kan bara existera på bitcoins blockkedja och utan kryptovalutan bitcoin skulle bitcoins blockkedja vara tom och oanvändbar.

Men blockkedjetekniken har också fler fördelar. Man kan jämföra den med hur det traditionella systemet med banker, betalningar och förvaring av värde är uppbyggt i dag. Dagens banker är fristående från varandra, så när du som kund vill göra en transaktion – till exempel skicka 100 kronor till en vän som du är skyldig pengar – måste både din bank och din väns bank bekräfta att transaktionen är korrekt genomförd. Hela den här processen är både dyr och tidsödande.

Med hjälp av blockkedjetekniken kan man utföra samma uppgifter fast billigare, snabbare och minst lika säkert. I stället för som i bankvärlden, där varje bank är en ö som endast håller koll på sina egna kunders kontosaldon, fungerar blockkedjetekniken på så sätt att den lagrar all transaktionshistorik (och därmed också saldo) på de datorer som är anslutna till nätverket. Detta innebär att nätverket självt kan kontrollera och verifiera att transaktionerna som görs är korrekta.

Om en av de anslutna datorerna helt plötsligt påstår att någon har mycket mer pengar än denne egentligen har kommer detta påstående jämföras med den information som de andra anslutna datorerna har. Om informationen visar sig vara felaktig stängs den ljugande datorn antingen av från nätverket, eller så korrigeras informationen så att den blir rätt.
Detta är en helt automatisk process som i grunden bygger på att ju fler som lagrar informationen och synkroniserar den mellan sig, desto säkrare kan vi vara på att informationen som finns i nätverket faktiskt är korrekt.
Med hjälp av blockkedjan försvinner alltså behovet av att en tredje part ska hålla koll på att de transaktioner du gör är rimliga och korrekta.
Capture

Sveriges största nyhetsbrev för krypto

Få veckans bästa kryptonyheter rakt ner i inkorgen.